Privacy document

Info over gegevens cliëntendossier

Voor een goede begeleiding/behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut en rouwbegeleider een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over wat er ter sprake komt, uw gezondheidstoestand en evt. gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Na uw toestemming kunnen gegevens gebruikt worden bv.:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik van verwijzing naar collega, tijdens mijn afwezigheid, ook na uw toestemming.
  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 • Ook kunnen in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE FACTUUR/ZORGNOTA
Op de factuur/nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • (uw geboortedatum)
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Nieuwsbrief: Als je je opgeeft voor de nieuwsbrief van Begeleiding in Aandacht wordt je emailadres alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

 

 

 

 

doorkijkje Privacy