in het moment aanwezig bij wat er is

Individuele sessie Mindfulness bij Rouw & Verlies

Aandachtgericht omgaan met rouw en verlies

In tijden van rouw, waar je wereld bij wijze van spreken op zijn kop staat en er nauwelijks vanzelfsprekendheden zijn, kan de aandachtige houding -die je leert- een hulpmiddel zijn om ‘in het hier en nu’ te zijn. Een houvast in verwarrende tijden. Bij een verlies kan je overspoeld worden door allerlei emoties en gevoelens (pijn, verdriet, boosheid en meer). En ook vragen als: ‘Mag ik dit wel voelen?’ ‘Is dit normaal?’. Of je wilt het niet voelen. Allemaal begrijpelijke reacties. Mindfulness leert om alle gevoelens er te laten zijn. Ze horen erbij, ze zijn er immers. Op een zachte manier contact maken met wat er is. Rouw en verlies ruimte geven, waardoor het mogelijk wordt dat je je eigen innerlijke kracht hervind.

Deze sessie is te zien als een kennismaking met mindfulness in tijden van rouw. Deze vorm is ook een mogelijk als nazorg vanuit Alting Uitvaarten. In de kennismaking komen allerlei mindfulness-oefeningen langs. Je gaat het zelf gaan ervaren. Zo kan je ontdekken of het je aanspreekt en wat mindfulness voor je kan gaan betekenen.

Ervaring van een deelnemer 2013:
"Gedachten dwalen af, de pijn om de persoon te missen, de vreugde van de wederzijdse liefde. En lijfelijke reacties als warme voeten krijgen, koude rechter lichaamshelft en verwondering."